دوره های کوتاه مدت

بنا به درخواست متقاضیان کلاس آموزش زبان آلمانی که فقط یک جلسه در هفته امکان حضور در کلاس دارند، دورخ کوتاه مدت ده جلسه ای (در ده هفته) برگزار خواهد شد. هزینه ثبت نام دوره کوتاه مدت ۱۸۰ هزار تومان است.

جهت راهنمایی و مشاوره به قسمت ثبت نام مراجعه نمایید.