کلاس های عادی

این کلاس ها برای افرادی مناسب است که تعجیلی در فراگیری زبان آلمانی ندارند و قصد دارند زبان آلمانی را به صورت مستمر فرا بگیرند.

این کلاس ها طی ۲ جلسه در هفته (دوروز ) برگزار میشوند.

جهت اطلاعات بیشتر درباره نحوه برگزاری کلاس های عادی به قسمت ثبت نام مراجعه نمایید.

– برای اطلاع از کلاس های فشرده اینجا کلیک کنید.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 16 – 10 نفر میباشد.

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 16 – 10 نفر میباشد.

  – ظرفیت کلاس ها در سطح B2  ح 14 – 8 نفر میباشد

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 14 – 8 نفر میباشد.

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.