کلاس های فشرده

این کلاس ها به زبان آموزانی پیشنهاد می شود که در کوتاه ترین زمان قصد فراگیری زبان آلمانی را دارند و از طرفی زمان کافی نیز برای مطالعه دارند.
کلاس ها‌ی فشرده که طی ۴ جلسه در هفته (دو روز) برگزار می شوند شما را با سرعت بیشتری به مقاطع بالاتر می رسانند.

جهت اطلاعات بیشتر درباره نحوه برگزاری کلاس های فشرده به قسمت ثبت نام مراجعه نمایید.

– برای اطلاع از کلاس های عادی اینجا کلیک کنید.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 16 – 10 نفر میباشد.

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 16 – 10 نفر میباشد.

  – ظرفیت کلاس ها در سطح B2  ح 14 – 8 نفر میباشد

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.

 • هر ساعت درسی معادل 45 دقیقه میباشد.

 • ظرفیت کلاس ها بین 14 – 8 نفر میباشد.

 • شهریه کلاس های ترمیک معادل 4/000/000 ریال میباشد.